ÖnismeretHitLendület

Hit

Bevezető gondolatok…

A társadalom és a világ változásai következtében napjainkban a régi családmodell – miszerint a férfi dolgozik, s eltartja az egész családot, a nő pedig a háztartást vezeti, és a gyermekeket neveli -, már túlhaladottnak tűnik. Ennek ellenére a mindennapokban újra meg újra bebizonyosodik, hogy a nő a család belső harmóniájának motorja: ő hordozza és tartja egyben a családot. A nő családösszetartó szerepére épül az egész családi élet: ő a mindent átlátó, mindent számon tartó, mindent összefogó és mindent szervező. Ő indítja és irányítja a hétköznapokat és ő készíti elő és valósítja meg az ünnepeket. Az asszony a családi hagyományok őrzője és továbbadója, a folytonosság biztosítója.
Az általános emberi értékek megkérdőjelezése és viszonylagossá válása következtében korunkban rendkívül nehézzé vált a klasszikus női sémák és hagyományos női szerepek – mint amilyen például az anyaság – mindennapi megélése és megvalósítása. Ez napjainkban nagy lelki, szellemi és fizikai terhet jelent. A nők elveszítették legmélyebb hivatásukat, identitásuk sérült, ezért máshol keresik helyüket, másban látják kiteljesedésük és önmegvalósításuk lényegét. A család és a társadalom egymásnak feszülő elvárásainak való megfelelni vágyás gyakran akár feloldhatatlan belső konfliktusokhoz és meghasonuláshoz is vezethet.
E felismerések ösztönöztek minket olyan lehetőségek teremtésére, melyek révén az asszonyok felfedezhetik női hivatásukban, mindennapi személyes szeretetáldozatukban és a hétköznapiságban rejlő értékeket, s ezekre erőforrásként, valamint női mivoltuk és egyediségük kiteljesedésének bázisaként tekinthetnek.
Állandó programjainkkal és alkalmi rendezvényeinkkel a nők lelki, testi és szellemi felfrissülését és megerősödését szeretnénk elősegíteni.